{ 'analytics.txt' | 'https://cdn.shopify.com/s/files/1/2791/4832/files/analytics.txt?v=1666733059' }}